Member Sites  ::  JOIN  ::   ::  Info  ::  Next Ring  
Circle of Light - The purpose of the Circle of Light WebRing is to help people interested in spiritual subjects connect with each other as

  Login   SignupCircle of Light

Manager: cushkamite
The purpose of the Circle of Light WebRing is to help people interested in spiritual subjects connect with each other as well as to find information about topics of interest.
 

Sponsored Links

Forum Posts - Start a new discussion! Posts 1 - 2 of 2
All Threads |   All Posts   ]

ATT TILL LIVET TIGGA - 09/05/2013
http://1sigfridsson.files.wordpress.com/2013/09/lily-of-the-valley-1.jpg?w=652&h=869

  Kvar vid längtan stannades våra famntag kvar, i döda ord, tryckta mot åkervätan att vägras gro   (Tar vår kärlek ur irrgarnets svar på nattsvärtad mo)   Våra ljuvhetsstunder sökte förgäves efter fästen ty hårt vid ruelsen kommer hoppet oss ensamäga   (Solkat och färdigtärt hjärtat i torften tvingats ligga)   Det är mig

ATT TILL LIVET TIGGA
Replied - 09/05/2013
http://1sigfridsson.files.wordpress.com/2013/09/lily-of-the-valley-1.jpg?w=652&h=869

Kvar vid längtan stannades våra famntag kvar, i döda ord, tryckta mot åkervätan att vägras gro   (Tar vår kärlek ur irrgarnets svar på nattsvärtad mo)   Våra ljuvhetsstunder sökte förgäves efter fästen ty hårt vid ruelsen kommer hoppet oss ensamäga   (Solkat och färdigtärt hjärtat i torften tvingats ligga)   Det är mig ett

ATT TILL LIVET TIGGAAll Threads |   All Posts   ]

Contact Us | Copyright © 2001-2019 WebRing®, Inc. Terms of Service - Help - Privacy Policy